To je kompletní řešení vývoje a správy webových stránek, aplikací a služeb..

Řízení výroby

Úvod » Řešení » Řízení výroby

Co je to?

Při zakázkové práci v týmu pracovníků není snadné podchytit a vyloučit chyby. Lidský faktor v negativním smyslu je obvykle silný mechanismus a se vzrůstajícím počtem pracovníků a zákazníků ještě sílí. Je tu ale řešení - většinu zásadních úkonů při vyřizování zakázky lze svěřit kooperačnímu systému.

Ten však nefunguje jako výkonný, ale pomocný člen. Jde o zaznamenávání činností jednotlivých zaměstnanců (či externích kolegů) do příslušných datových struktur a následné zobrazování. Tam, kde je to potřeba a technicky možné, může se systém i postarat o napravení nedostatků, jako například včas nedokončený úkol nebo neproplacená faktura.

Už jste se někdy potýkali se ztrátou spolupracovníka? Jistě pak nebylo vůbec snadné převzít jeho agendu bez podrobných záznamů o jeho činnosti a zákaznících. To je například věc, která s takovým řešením nenastane.

Mechanismy jsou pružné a nastavitelné, lze tak upravit chování dle požadavků a místních zvyklostí.

 

customer

Detaily zákazníka

Zaměstnanci mají k dispozici zpřístupněné detaily o zákazníkovi. K zákazníkovi lze psát komentáře, stejně jako k celé zakázce. Žádný telefonát tak nebude zapomenut, to, co jste se zákazníkem domluvili, bude snadno zaznamenáno a později vytaženo zpět.

 

   suitcase

Fakturace

 • Generování účetních dokumentů (také generování faktur)
 • Přehled rentability
 • Propojení s bankovním účtem a kontrola proplacenosti
calendar

Rozdělování úkolů

 • Hlídací systém splnění
 • Přehledy průběhu projektu s Ganttovým diagramem
 • Provázání úkolů s podúkoly, delegování
  levels

Zakázky v úrovních

 • Rozdělení práce na úrovně:
  • Obchod
  • Konstrukce a výroba
  • Fakturace
 • V případě potřeby lze jednoduše vytvořit podprojekt a složité oddělitelné podčásti řešit samostatně
 • Přiřazení pracovního týmu z řad zaměstnanců

 

graphs

Správa výroby dílů

 • Provázání výkresů se systémem
 • Provázání pracovišť se systémem
 • Analýza efektivity výroby
 • Přehled o stavu výroby odkudkoliv
  docs

Dokumenty

 • Dokumenty zakázky na jednom místě
  • nabídky a kalkulace
  • objednávky
  • dodáky
  • daňové doklady
  • a libovolné další
 • Nastavení přístupových práv pro pracovníky